การคืนสินค้า

/
การคืนสินค้า

เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เรารับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้า ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้

– สินค้าชำรุด หรือ เสียหายจากการขนส่ง
– ได้รับสินค้าผิดรุ่น และ/หรือ ผิดสี
– สินค้าใช้งานไม่ได้ เช่น มีข้อบกพร่องจากการผลิตจนทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1. ติดต่อเราผ่านทางช่องทางใดก็ได้ที่คุณสะดวก คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “ติดต่อเรา
2. แจ้งรุ่นของสินค้าที่คุณสั่งซื้อ และ/หรือ สินค้าที่ได้รับ หรือ หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ(ถ้ามี)
3. ส่งภาพประกอบ พร้อมระบุเหตุผลที่คุณต้องการเปลี่ยนสินค้า
4. รอการพิจารณาจากเรา โดยเราจะทำการแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 นาที
5. รอการแจ้งที่อยู่สำหรับการส่งคืนสินค้า
6. ทำการส่งคืนสินค้า โดยบรรจุสินค้าลงในกล่องพัสดุที่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสินค้า
7. โปรดแจ้งเลขติดตามพัสดุให้เราทราบ(ถ้ามี)
8. รอการติดต่อกลับจากเรา โดยเราจะทำการตรวจสอบสินค้าของคุณทันทีที่ได้รับกลับมา
9. รอการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่จากเรา โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การส่งสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้าและรับเงินคืน

1. ติดต่อเราผ่านทางช่องทางใดก็ได้ที่คุณสะดวก คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “ติดต่อเรา
2. แจ้งรุ่นของสินค้าที่คุณสั่งซื้อ และ/หรือ สินค้าที่ได้รับ หรือ หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ(ถ้ามี)
3. ส่งภาพประกอบ พร้อมระบุเหตุผลที่คุณต้องการเปลี่ยนสินค้า
4. รอการพิจารณาจากเรา โดยเราจะทำการแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 นาที
5. รอการแจ้งที่อยู่สำหรับการส่งคืนสินค้า
6. ทำการส่งคืนสินค้า โดยบรรจุสินค้าลงในกล่องพัสดุที่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสินค้า
7. โปรดแจ้งเลขติดตามพัสดุให้เราทราบ(ถ้ามี)
8. รอการติดต่อกลับจากเรา โดยเราจะทำการตรวจสอบสินค้าของคุณทันทีที่ได้รับกลับมา
9. รอรับเงินคืน โดยเราจะทำการคืนเงิน* เข้าบัญชีธนาคารของคุณ ภายใน 1 ชั่วโมง

* หมายเหตุ:
หากคุณต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า เช่น สั่งสินค้าผิดรุ่น และ/หรือ ผิดสี
อาจมี “ค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้า” เนื่องจากเราไม่สามารถขายสินค้าดังกล่าวในลักษณะของสินค้าใหม่ได้อีก

พิมพ์แล้วกดค้นหาได้เลย

ตะกร้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า